Markkinointistrategiat nettikasinoilla

Kokonaisvaltainen mainosstrategia on mahdollista kiteyttää yhteen lauseeseen, mutta se sisältää yleensä paljon laajemman kokonaisuuden, johon kuuluvat olennaisesti mm. haluttu asiakassegmentti ja palvelun käyttöön liittyvät odotukset. Niiden toteutumista mitataan numeroin sekä kävijämäärissä että puhtaassa rahassa, lopulta liikevaihtona ja puhtaana voittona. Nettikasinoiden markkinointi toimii yleensä samalla kaavalla kasinosta riippumatta. Tämä perustuu vähintään kolmeen seikkaan, jotka puoltavat alalla yleisesti käytettyjen strategioiden ja mainosvälineiden käyttöä.

1. Asiakkaille markkinoidaan heidän tottumustensa mukaan

Täysin uusi markkinatempaus erottaisi yrityksen kilpailijoista, mutta saattaisi olla hakuammuntaa toivotun asiakassegmentin tavoittamisessa. Myös kysymys ”Miksi keksiä pyörää uudelleen?” on perusteltu. On tehokkaampaa ottaa käyttöön vähintään kaikki ne markkinointikanavat, joita kilpailijatkin käyttävät. Tällöin markkinoinnin sisältö ja tuote tai palvelu itsessään – tässä tapauksessa kasino, sen brändi ja tarjoukset– ovat markkinoinnin keskiössä ja ratkaisevat sen, saadaanko nk. liidejä ja toteutuuko asiakashankinta toivotun mukaisesti.

2. Valittu markkinointikanava on tunnetusti tehokas

Nettikasinoita markkinoidaan yleensä useissa eri kanavissa, lähes poikkeuksetta sähköisesti. Markkinointi muodostuu esimerkiksi epäsuorasta promootiosta hakukoneoptimoituina sisältöinä kumppaneiden affiliaattisivustoilla ja kasinoiden omissa blogeissa, kohdennetusta suoramarkkinoinnista sekä kasinoiden varsinaisista sivustoista sisältöineen ja ponnahdusikkunoineen. Tunnetuimmat kasinot mainostavat olemassaoloaan ja toimintojaan myös televiossa, mikä vaatii huomattavia taloudellisia resursseja. Markkinointikanavista rakennetaan kokonaisuus, markkinaketju, jonka jokainen osa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.

3. Verkostoituminen takaa näkyvyyttä

Näkyvyys mahdollisimman monessa foorumissa missä tahansa asiayhteydessä tekee kasinoa tunnetuksi. Mahdolliset keskustelupalstoilla esitetyt soraäänet vaimentuvat vähemmistön supatteluksi kasinoaiheisten blogien ja oppaiden jyrätessä määrällisesti epäviralliset sivut, joilla kasinoista esitetään kritiikkiä. Kasino-oppaiden sisältö on yleensä informatiivista, kuten ilmenee vertailussa nettikasinoista kertovista sivustoista. Kasinosivustojen sisältö koostuu asiateksteistä ja tietoiskuista, joiden kohteena ovat sivuston kumppanikasinot. Lukija tiedostaa lukevansa mainostekstiä, jonka sisällöntuottaja on laatinut mahdollisesti hakukoneoptimoidusti ja vähintäänkin positiivisessa sävyssä. Oikeaoppinen markkinointisisältö korostaa aiheen vahvuuksia ja päättyy useimmiten kehotukseen. Kaavan toistuminen saattaisi alkaa häiritä lukijaa, jos tämä tutkisi runsaasti samankaltaisia kasinoartikkeleja. Yksittäinen henkilö harvemmin käy läpi kasinosivustoja mitenkään systemaattisesti, joten tietyllä sapluunalla tuotetut kokonaisuudet eivät välttämättä hyppää mitenkään silmille. Kasinosivustot eivät ole pelkästään yksipuolisia mainosvälineitä, vaan tarjoavat tietoa kasinoiden tarjouksista ja ominaisuuksista. Nettikasinoiden asiakkaat saattavat kokea kasino-oppaat varsin hyödyllisiksi, jolloin markkinointimerkityksellä ei ole asiakkaan kannalta haittaakaan.