Mainoskenttä – mielenkiintoista tietoa markkinoinnista ja kasinoista

Digitaalinen markkinointi koskettaa jokaista ihmistä useissa eri muodoissa päivittäin. Siltä on halutessaan hankalaa välttyä. Jokainen elävä henkilö on miellettävissä potentiaaliseksi asiakkaaksi, kuluttajaksi. Edes syntymättömät lapset ja alaikäiset eivät säästy mainonnalta, ja vaikka lapset ovat mainostajille tavallaan kiellettyä riistaa, hekin vaikuttavat huoltajiensa ostopäätöksiin. Mainonta itsessään on positiivinen asia. Onnistunut markkinointi hyödyttää kaikkia sitä koskevia osapuolia. Mainostaminen toimii ainoastaan silloin, kun se kohdentuu meihin muodossa, jossa haluamme tulla tavoitetuksi ja kun meille markkinoidaan tuotteita ja palveluita, joista on meille todellista hyötyä tai jotka tyydyttävät tarpeitamme. Tarvitsemme markkinoinnin monipuolisia työkaluja niin kuluttajina kuin työntekijöinä ja yrittäjinä joko virkamme puolesta tai osana yritystoimintamme kokonaismainontaa. Mainoskenttä-sivusto käsittelee mainontaa ja markkinointia yleisellä tasolla esimerkkien kautta. Annamme näkökulmia siihen, kuinka jokainen voi perehtyä markkinointiin ja hyödyntää tietojaan omalla kohdallaan niin kuluttajana kuin promootiotarkoituksissa.

Sähköistä mainontaa, etenkin internet-markkinointia hyödynnetään erityisen laajasti varsinkin nettikasinoiden osalta. Kasinoala soveltuu erinomaisesti vertailukohteeksi, joten Mainoskentän artikkeleissa käytetään esimerkkeinä paljolti juuri nettikasinoiden promootiokeinoja. Kasinomarkkinoinnin strategiat ja kampanjointi ovat hyödynnettävissä useilla muillakin aloilla. Käytännössä kyse on aina soveltamisesta, itselle ihanteellisen asiakaskunnan tavoittamisesta ja massasta erottumisesta. On silti muistettava, ettei mikään mainoskeino tuota toivottuja tuloksia, jos markkinoitavalle tuotteelle tai palvelulle ei ole riittävästi kysyntää. Markkinointi alkaakin käytännössä jo tuotteen tai palvelun ideasta.

Markkinointi on kiehtova kokonaisuus, jonka vaikutukset ulottuvat ennalta arvaamattomiin ulottuvuuksiin – tosin tuskin vielä maapalloamme pidemmälle, koska viesti tarvitsee aina vastaanottajan. Jos linnunradallamme ja muissa galakseissa olisi tiettävästi elämää, jonka kanssa voisimme käydä kauppaa, jossain vaiheessa kekseliäimmät mainosalan osaajat ulottaisivat globaalin markkinoinnin planeettojen väliseksi viestinnäksi. Markkinoinnissa onkin aina kyse nimenomaan viestinnästä, jonka markkinointioppaat usein kääntävät muotoon ”tarinankerronnasta”. Jokaisella ihmisellä, asialla ja esineellä on tarina. Vanha sanonta ”totuus on tarua ihmeellisempää” pätee myös markkinointiviestinnässä. Tervetuloa Mainoskentälle!